ONLINE /// SLOVENSKO
+ 421 950 77 44 77
info@poistovna.com

Zľavy

CENTRÁLNY PORTÁL POISTENIA

Poisťovne na Slovensku a zľavy v PZP

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

 • atraktívny bonusový systém pre vybrané kategórie vozidiel

 • ponúka na výber nižšie (variant BASIC a ŠTANDARD) i vyššie (variant OPTIMAL)  limity poistného krytia
 • obchodná zľava do 15 % (pre osobné a nákladné MV do 3,5), 10 % pre ostatné kategórie
 • zľava 7%, ak sa klient rozhodne pre spoluúčasť
 • asistenčné služby – bezplatne v rámci variantu OPTIMAL  (dostupné nonstop 24-hod.)
 • rýchla a korektná likvidácia poistných udalostí
 • pri likvidácii poistnej udalosti zabezpečí výplatu náhrady škody bez zníženia plnenia o zhodnotenie, tzv. amortizáciu.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

 • vstupný bonus do výšky 55 %
 • zvýhodnené ceny pre vybrané kategórie vozidiel s nižším výkonom motora a pre klientov z určitých regiónov
 • výber z dvoch limitov plnenia (Štandard, Nadštandard)
 • zľava 5 % za produkty ČSOB Finančnej skupiny
 • zľava 5 % za ročnú platbu
 • zľava 10 % za bezpečnostnú výbavu vozidla
 • asistenčné služby pre motoristov (platné v SR aj v zahraničí) zdarma v cene poistenia Štandard
 • možnosť pripoistiť si prémiové asistenčné služby s vyššími limitmi a rozšírenými službami
 • viaceré pripoistenia: všetkých skiel, živlov, poškodenia a stretu so zverou či pripoistenie krádeže a vandalizmu

Generali Poisťovňa, a. s.

 • poisťovňa priznáva bonus za bezškodový priebeh až do výšky 60%
 • ponúka na výber nižšie (variant ŠTANDARD) i vyššie limity (variant PLUS) poistného krytia
 • čím vyšší vek majiteľa auta, tým lepšia cena
 • výhodné sadzby pre držiteľov z malých obcí a pre vozidlá s nízkym výkonom
 • výhodná cena pre vybrané značky áut
 • zľava 10 % za vek vozidla nad 12 rokov
 • v rámci variantu PLUS – zdarma jedno z nasledovných pripoistení (iba pre osobné a nákladné MV do 3,5 t): poistenie proti živelnej udalosti, poistenie úrazu osôb, poistenie zlého stavu vozovky, poistenie nové diely za staré
 • možnosť dojednania ďalších zaujímavých pripoistení k PZP: poistenie čelného skla, poistenie stretu so zverou, poistenie zlého stavu vozovky, poistenie úrazu dopravovaných osôb, poistenie krádeže, poistenie pre prípad živelných udalostí, poistenie amortizácie
 • zdarma praktické asistenčné služby ku každému balíku poistného krytia
 • plnenie bez odpočítania amortizácie
 • mobilná aplikácia na nahlásenie dopravnej nehody

Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel

 • online poisťovňa (je súčasťou stabilnej a silnej skupiny Generali)
 • výhodné ceny poistného pre zodpovedných vodičov, ktorí dlhodobo vlastnia vozidlá a jazdia bez nehody
 • zahŕňa asistenčné služby, ktoré sú klientom v prípade nehody, poruchy, straty kľúčov, nedostatku paliva, odcudzenia vozidla doma alebo v zahraničí a pri ďalších problémoch k dispozícii nepretržite 24 hodín denne od pondelka do nedele

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa uplatňuje bonus za bezškodový priebeh do 60 %
 • motoristi si môžu zvoliť produkt s nižším (GARANT PLUS) alebo vyšším (EUROGARANT PLUS) limitom poistného krytia
 • v cene zákonného poistenia je poistenie úrazu vodiča a členov posádky do 3 320 € pre každého člena posádky MV
 • súčasťou poistenia je aj krytie škôd v dôsledku živelnej udalosti na vozidle
 • zdarma krytie batožiny osôb prepravujúcich sa v poistenom MV (pre osobné / nákladné vozidlá do 3,5 t) vo výške 500 €
 • zľava 3 % pri ročnej platbe
 • poskytuje zľavu 20 % dôchodcom nad 65 rokov a držiteľom preukazu ZŤP
 • zdarma asistenčné služby (pre vyšší limit poistného krytia rozšírené o lekársku asistenciu alebo o odťah vozidla aj pre prípad poruchy)
 • možnosť dojednať rozšírené asistenčné služby (RAS) pre MV do 3,5 t (ŠPECIÁL PLUS alebo OPTIMUM PLUS)

Union poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa uplatňuje bonus až do výšky 50 % pre každého nového klienta
 • ponúka jeden z najvyšších limitov poistného krytia na území SR (5 mil. / 3 mil. € – produkt Optimum, resp. 5 mil. / 5 mil. € – produkt Excellent Plus)
 • lacnejší balík BASIC bez asistenčných služieb
 • balík Excellent Plus automaticky obsahuje pripoistenie voči živlom (krytie do výšky 2 500 €)
 • možnosť dojednať pripoistenia (sklo, výtlk – nedostupné pre balík BASIC, stret so zverou, úraz vodiča)
 • výhodné sadzby pre držiteľov z malých obcí a pre vozidlá s nízkym výkonom a hmotnosťou
 • obchodná internetová zľava do výšky 15%
 • zľava za klientstvo (Union poisťovňa alebo Union zdravotná poisťovňa) vo výške 5%
 • področné splátky (polročné, štvrťročné) bez navýšenia poistného
 • kvalitné asistenčné služby zabezpečované spoločnosťou EuroCross Assistance

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 • jednoduchý a prehľadný sadzobník podľa výkonu motora
 • poistenie prívesu do 3 500 kg aj za 9 € ročne
 • vernostné zľavy pre klientov Wüstenrot poisťovne alebo Wüstenrot stavebnej sporiteľne vo výške 5 alebo 10 % podľa počtu uzavretých zmlúv
 • možnosť uzavrieť pripoistenia: úrazové pripoistenie pre vodiča a cestujúcich, pripoistenie právnej ochrany auta a vodiča a pripoistenie skiel motorového vozidla
 • motoristi získavajú bezplatne balík kvalitných a širokých asistenčných služieb platných na území SR aj v zahraničí
 • náhradné vozidlo po dopravnej nehode zdarma až na 5 dní
 • začiatok poistenia možno posunúť až o 6 mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy

AXA pojišťovna, a.s.

 • bonus za zdokladovaný bezškodový priebeh do výšky 60 % alebo obchodná zľava 50 % pre klientov nad 40 rokov a klientov s IČO (40 % pre klientov od 30 do 39 rokov)
 • spravodlivejšie ceny vďaka širokej segmentácii – ceny sú individuálne nastavené na konkrétneho klienta (vek klienta, jeho bydlisko) aj na konkrétne vozidlo (značka a model, výkon a objem motora, rok výroby, palivo)
 • dva základného samostatné varianty s rôznymi limitmi krytia a naviac možnosť vybrať si z dvoch výhodných balíčkov (PZP PLUS, PZP PREMIUM) – obsahujú rôzne zaujímavé pripoistenia
 • rozsiahle asistenčné služby pre motoristov (platné v SR aj v zahraničí) sú zadarmo v cene poistenia (odtiahnutie vozidla z miesta nehody v rámci celého Slovenska zadarmo bez finančného limitu a obmedzenia vzdialenosti, úhrada pneumatiky klientovi v prípade defektu alebo poškodenia do ceny 120 €, a to až 2x ročne)
 • zľava 10 % pri ročnej platbe poistného
 • zľava 10 % za iné poistenie
 • široké spektrum pripoistení – ako napr. všetkých skiel, batožiny, živelné, úrazové, poškodenia a stret so zverou, pripoistenie náhradného vozidla či pripoistenie odcudzenia a vandalizmu či rozšírenej asistencie MAX

Groupama poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa priznáva bonus až do 60 %
 • dodatočná zľava za bezškodový priebeh do výšky 15 %
 • zvýhodnené poistné pre starších klientov z menších miest a malých obcí a pre vozidlá s nízkym výkonom
 • zľava 10 % pre vozidlá z nízkou hmotnosťou (do 1 000 kg)
 • zľava 15 % pre vozidlá jazdiace na benzín
 • zľava 10 % za dieťa do 15 rokov
 • zľava 10 % za uzatvorenú inú poistnú zmluvu
 • zľava 5 % pri ročnom spôsobe platby
 • bezplatné úrazové poistenie pre vodiča motorového vozidla
 • súčasťou poistenia je bezplatný servis poskytovaný spoločnosťou Europ Assistance v prípade poruchy vozidla ako aj pri dopravnej nehode na území Slovenska či v zahraničí
 • neuplatňovanie amortizácie – škody na osobných motorových vozidlách uhrádzame podľa cien nových náhradných dielov bez zohľadnenia ich opotrebenia
 • začiatok poistenia možno posunúť až o 6 mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

 • poisťovňa uplatňuje bonus za bezškodový priebeh do 60 %
 • motoristi si môžu zvoliť produkt s nižším (Partner) alebo vyšším (Europartner) limitom poistného krytia
 • v cene zákonného poistenia je poistenie úrazu vodiča a členov posádky do 3 320 € pre každého člena posádky MV
 • zdarma krytie batožiny osôb prepravujúcich sa v poistenom MV (pre osobné / nákladné vozidlá do 3,5 t) do sumy 500 €
 • v cene aj poistenie poškodenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti (do 5 000 €) aj poistenie škôd spôsobených stretom so zverou (do 2 000 €)
 • zľava 3% pri ročnej platbe
 • poskytuje zľavu 20 % dôchodcom nad 65 rokov a držiteľom preukazu ZŤP
 • neuplatňovanie amortizácie – škoda na vozidle uhradená poškodenému v plnej cene náhradných dielov
 • zdarma asistenčné služby podľa typu poistného krytia

Onlia – Union poisťovňa, a.s.

 • poskytuje jedinečné poistenia auta podľa vlastných požiadaviek (k PZP je možné pripoistiť poistenie proti živlom, krádeži, vandalizmu alebo poistenie havárie)
 • ako jediná umožňuje klientom využiť okrem ročnej, polročnej a štvrťročnej, aj mesačnú platbu poistného
 • ponúka možnosť predvyplnenia niektorých údajov na základe zadanej ŠPZ
 • poistenie auta nie je viazané na dlhšie obdobie, výpoveď si klienti vybavia už do 24 hodín
 • uzatvorené poistenie si môžu klienti sledovať prostredníctvom vlastného prístupu v klientskej zóne
 • možnosť využitia samoobhliadky cez mobilnú aplikáciu v prípade poistnej udalosti a uzatvoreného poistenia proti krádeži alebo havárii
 • klienti sú automaticky odmeňovaní za bezškodovosť nižšou cenou

UNIQA poisťovňa, a.s.

 1. poisťovňa priznáva bonus za bezškodový priebeh do 50 %
 2. výhodné sadzby pre klientov nad 30 rokov z vybraných miest a obcí a pre vozidlá s menším objemom či nízkym výkonom benzínových motorov
 3. ročné a štvrťročné splátky bez navýšenia
 4. klienti získavajú bezplatne program pomoci – asistenčné služby (UNIQA Assistance) platné na území SR i v zahraničí
 5. možnosť dojednať si doplnkové pripoistenie čelného skla a pripoistenia pre vodiča poisteného vozidla (pripoistenie pre prípad smrti úrazom vodiča poisteného vozidla alebo pripoistenie trvalých následkov úrazu vodiča poisteného vozidla v dôsledku havárie, pripoistenie právnej ochrany) – tieto pripoistenia je možné dojednať len pre osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t
 6. novinkou je poistenie „Právnik do auta“ – právna ochrana 24 hodín denne ako pomoc v SR, EÚ a niektorých štátoch mimo EÚ

 

Informácie môžu byť aktualizované a ich obsah sa môže meniť. Preto majú len informatívny charakter.
Autor: Matúš Priganc