ONLINE /// SLOVENSKO
+ 421 950 77 44 77
info@poistovna.com

LIKVIDÁCIA A ODŠKODNENIE

CENTRÁLNY PORTÁL POISTENIA

/// CERN.SK

Každý z nás sa raz ocitol v situácii, keď potreboval pomôcť a poradiť. Sme centrum pomoci osobám ktoré potrebujú pomôcť v neľahkých životných situáciách.

 „Sme tu pre tých, ktorí si nevedia rady a nemajú na drahého advokáta a súdne poplatky.“

Na pokrytie nákladov pri vzniku nehody alebo úrazu sa zväčša využíva poistenie. Ak ste už niekedy v živote nahlasovali poistnú udalosť, iste viete, že tento úkon môže byť zdĺhavý a nepríjemný. Množstvo otázok, prekrúcanie skutočností a vyvracanie dôkazov, áno, to je úlohou likvidátora.

No čo v prípade, že ste naozaj v práve a poisťovaňa Vám neuzná zazmluvnené odškodné alebo plnenie? V tomto prípade sa klient poisťovne dostáva do situácie, kedy musí osloviť právnu poradňu alebo advokáta, ktorý je v mnohých prípradoch pridrahý a to si nemôže každý dovoliť a nie to ešte práve po úraze alebo nehode. Ďalšou možnosťou je, že klient má sám právne vzdelanie a napadne šetrenie likvidátora.

Medzi hlavné úlohy a služby ktore naša spoločnosť ponúka sú mimosúdne zastupujeme poškodených pri vybavovaní odškodnenia – od poisťovateľa, vinníka udalosti – v rámci likvidácie poistnej udalosti. Pomáhame ľuďom, ktorí utrpeli škodu na zdraví a majetku. Našim poslaním je získanie všetkých zákonných nárokov pre poškodených – v maximálnej výške a v čo najkratšom čase.

Našim klientom poskytujeme profesionálne služby podľa ich záujmu.

Vypracovanie bezplatnej analýzy odškodnenia

 1. Efektívne (mimosúdne) uplatnenie nárokov u poisťovateľa
 2. Priame (mimosúdne) zastupovanie pred poisťovateľom
 3. Posúdenie už uplatnených nárokov na odškodnenie (aj vyplatených)
 4. Kontrolu a prípadnú korekciu rozhodnutia poisťovateľa o odškodnení
 5. V prípade potreby – zabezpečenie právneho zastúpenia (naša právna kancelária)

Našim klientom pomáhame v nasledujúcich situáciách.

 1. Pomáhame účastníkom dopravnej nehody poškodeným na zdraví pri dopravnej nehode – vodič, spolujazdec, cestujúci, cyklista, chodec.
 2. Pomáhame účastníkom pracovných úrazov alebo poškodeným s trvalými následkami po pracovnom úraze.
 3. Pomáhame pozostalým, ktorí prišli o svojich blízkych pri dopravnej nehode.
 4. Pomáhame aj niekoľko rokov po tom, čo sa nehoda stala.
 5. Pomáhame aj v prípade, keď páchateľ ušiel z miesta činu, prípadne je páchateľ neznámy.
 6. Poskytujeme pomoc poškodeným pri pracovných úrazoch.
 7. Poskytujeme pomoc aj vinníkom dopravných nehôd.

 

V prípade potreby kontaktujte prosím naše centrum pomoci HelpAssistance

Zdroj/Autor: Matúš Priganc