ONLINE /// SLOVENSKO
+ 421 950 77 44 77
info@poistovna.com

Krátené poistné plnenie

CENTRÁLNY PORTÁL POISTENIA

Znížila Vám poisťovňa poistné plnenie?
Ukradli Vám auto, v ktorom ste si zabudli doklady, a poisťovňa Vám preto znížila poistné plnenie?
Krátila Vám poisťovna plnenie z dôvodu amortizácie vozidla?

Viete o tom, že pre oprávnenosť poisťovne znížiť poistné plnenie nestačí len samotné porušenie povinnosti poisteného, ale na to, aby poisťovňa mohla v konkrétnom prípade pristúpiť k zníženiu poistného plnenia, musí poisťovňa preukázať, že medzi vytýkaným porušením a škodlivým následkom je príčinná súvislosť? Je teda povinnosťou poisťovne hodnoverne preukázať (a to nie len v hypotetickej rovine), že ponechanie dokladov vo vozidle malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo zväčšenie rozsahu jej následkov.

Aby poisťovňa mohla pristúpiť k zníženiu poustného plnenia, musí poisťova preukázať, že medzi vytýkaným porušením a škodlivým následkom je príčinná súvislosť.
Sme pripravení použiť naše vedomosti a skúsenosti na úspešné vyriešenie Vášho prípadu.

Budeme bojovať s poisťovňou za Vás!

Neváhajte nás kontaktovať.

Oboznámime sa s Vaším prípadom, BEZPLATNE posúdime Vaše možnosti a navrhneme Vám postup, ktorý po prevzatí prípadu zrealizujeme tak, aby ste získali poistné plnenie, na ktoré máte nárok.

Zdroj/Autor: Matúš Priganc