ONLINE /// SLOVENSKO
+ 421 950 77 44 77
info@poistovna.com

Hodnota bodu

CENTRÁLNY PORTÁL POISTENIA

/// CERN.SK

 

Hodnota bodu pre určenie sumy bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia pre v roku 2017 je 18,24 eur

Tento bod je dôležitý pri určení sumy náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, pri výpočte ktorých sa vychádza zo sumy jedného bodu a z bodového hodnotenia v lekárskom posudku.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 zákona číslo 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia sa výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia určuje sumou 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu podľa odseku 1, za jeden bod a výsledná suma sa zaokrúhli na najbližšie celé euro smerom nahor. Na základe zverejnených údajov o výške priemernej mzdy za rok 2016 vo výške 912 EUR bola určená hodnota bodu na rok 2017.

Kontaktujte nás. Pomôžeme aj Vám.

Zdroj/Autor: Matúš Priganc