ONLINE /// SLOVENSKO
+ 421 950 77 44 77
info@poistovna.com

Vízia a poslanie

CENTRÁLNY PORTÁL POISTENIA

 

Vážení klienti, centrálny portál www.poistovna.com vznikol ako prvá pomoc pre  bežných spotrebiteľov.  Vieme, že nie vždy je ľahké zorientovať sa v spletitej situácii na trhu poistenia a finančných služieb. Skôr ako Vás kontaktujeme s ponukou, porovnávame viac ako 40 produktových partnerov a tak maximalizujeme množstvo porovnávaných ponúk. Aj to je jeden z hlavných dôvodov prečo vždy dostanete to najlepšie a najvýhodnejšie poistenie na trhu, práve u nás!

Neustále pracujeme na tom, aby sme zdokonaľovali a rozširovali portfólio našich  služieb. Zlepšujeme osobné, ako aj technologické paremetre, prostredníctvom ktorých spájame 7 silných online hráčov.  Získavame nové znalosti, zvýšili sme odbornosť a efektivitu procesov. Naším cieľom, je byť pre Vás vždy spoľahlivým partnerom a poskytovateľom služieb.

Ďakujeme Vám za každé dobré slovo, ktoré sme si svojou prácou zaslúžili. Veríme, že nám zachováte svoju priazeň a tešíme sa na spoluprácu.

S úctou

WWW.POISTOVNA.COM

Keď viete, že ste sa rozhodli správne!
www.POISTOVNA.com     www.NajlacnejsiaPoistka.sk     www.NajlacnejsiaHypoteka.sk     www.CentrumPomoci.sk

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov: Záujemca poskytnutím kontaktu na svoju osobu vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, telefón, email) vzmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pre marketingové účely portálu www.poistovna.com Získané osobné údaje sa organizácia zaväzuje chrániť v súlade s platnou legislatívou.
  
Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť 7.com s.r.o., so sídlom Popradova 254/2, Medzilaborce 06801, Ičo: 45434638, Registrovná na OS PO –  Odd. s.r.o., Vložka číslo:  22801/P. Registračné číslo Národnej banky Slovenska: 237770,