ONLINE /// SLOVENSKO
+ 421 950 77 44 77
info@poistovna.com

Praktické odkazy

CENTRÁLNY PORTÁL POISTENIA

Praktické odkazy na úrady na Slovensku

Krajský dopravný inšpektorát BA Evidencia motorových vozidiel
Ministerstvo dopravy SR www.telecom.gov.sk
Ministerstvo vnútra SR Evidencia vozidiel
Slovenská banková asociácia www.sbaonline.sk
Slovenská asociácia poisťovní www.slaspo.sk
Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve www.samp.sk
Národná banka Slovenska www.nbs.sk
Slovenska kancelária poisťovateľov – hľadanie poisťovateľa PZP www.skp.sk
Fond na ochranu vkladov www.fovsr.sk
Štatistický úrad SR www.statistics.sk

Zahraničné odkazy

Europe Insurance Poistenie v Európe www.insuranceeurope.eu
Association Internationale de Droit des Assurances Medzinárodná asociácia pre zákonné poistenie www.aida.org.uk
European Insurance and Occupational Pensions Authority Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov eiopa.europa.eu